Квалитетен паркет и ламинат 

Cart 0
Корисни совети
  1. За добар под потребно е сува, цврста и рамна кошулица. Тоа е основен предуслов за квалитетно поставен под.
  2. За сушење на кошулица основно правило е 1мм на ден во услови над 12° надворешна температура.
  3. Кога се поставува под на кошулица во која има вградено систем на подно греење задолжително се поминува протокол на работа на системот пред поставување на подот.
  4. По поставување на под, никогаш не смее да се затвори објектот и да не се отвори подолг временски период (5, 10, 15 дена и повеќе), бидејќи самиот простор ќе се претвори во стаклена градина, ќе доведе до
    зголемена влажност, што секако ќе наштети на подот, а и на останатиот мебел.
  5. Задолжително да се проветруваат просториите со новиот под, заради изедначување на надворешната и внатрешната влажност во воздухот.
  6. Никогаш дрвен под (ламинат и паркет) не се чисти со мокра крпа или џогер за мопирање, туку исклучително со влажнa.
  7. To be continued